Thiết bị hẹn giờ tưới tự động Cellfast

1.380.000

Thiết bị hẹn giờ tưới tự động Cellfast do Ba Lan sản xuất

Có thể cài đặt từng chương trình riêng biệt cho từng ngày và giờ tưới