Ống tưới Cellfast Ideal Line

310.000

Ống tưới Cellfast Ideal Line cho phép hẹn giờ tự động tắt hệ thống tưới khi đã tưới xong
Hẹn được tối đa 120 phút tưới/1 lần lưới