Kìm cắt cành với bao bảo vệ PSB-8G+CS

940.000

Kìm cắt cành với bao bảo vệ PSB-8G+CS bao gồm một kìm cắt cành và một bao bảo vệ.

Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản