Hạt giống Rau thì là

20.000 15.000

– Thời vụ: Trồng quanh năm

– Thời gian thu hoạch: 35 – 40 ngày sau khi gieo

– Trọng lượng: 5g