Hạt giống Rau tần ô (Cải cúc)

20.000 15.000

Hạt giống Rau tần ô (Cải cúc)

– Sinh trưởng tốt, phát triển mạnh, kháng bệnh cao, có thể trồng quanh năm.

– Trọng lượng: 20gr