Hạt giống Rau quế trắng (é trắng)

20.000 15.000

Có thể trồng quanh năm

Thời gian thu hoạch : 30-35 ngày sau khi gieo

Trọng lượng: 1gr