Hạt giống Rau đay đỏ

16.667 12.500

Hạt giống Rau đay đỏ trồng được quanh năm.

Lượng giống trồng cho 1000m2 là 600-700g.

Thu hoạch: 25 -30 ngày sau gieo.

Trọng lượng: 20gr