Hạt giống Ớt chỉ thiên siêu cay

20.000 15.000

Hạt giống Ớt chỉ thiên siêu cay

–  Trồng quanh năm. Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, tán rộng.

– Trọng lượng: 0.1gr