Hạt giống Ngò hạt lớn Pháp

13.000 10.000

Hạt giống Ngò hạt lớn Pháp

– Hạt nãy mầm nhanh và điều. Sinh trưởng mạnh, phát triển tốt. Thu hoạch sớm. cây hhỏe nặng ký, mùi thơm dễ chịu.

– Thu hoạch: 22-25 ngày sau gieo.

– Trọng lượng: 20gr