Hạt giống Hẹ cao sản

20.000 15.000

Hạt giống Hẹ cao sản

– Trồng quanh năm. Kháng bệnh tốt, nhiều nhánh, cây phát triển khỏe, lá hình dẹp, dài, bản lá hẹp, dày, dài khoảng 10-30cm, rộng 1.5-10mm, đầu lá nhọn, vị ngon.

– Thu hoạch 55-60 ngày sau trồng

– Trọng lượng: 2gr