Hạt giống dền tiều cao sản

13.000 10.000

Hạt giống dền tiều cao sản có độ nảy mầm >80%, độ ẩm <10%

Thời vụ trồng: quanh năm.