Hạt Giống Dền Đỏ Lá Tròn

16.667 12.500

Hạt giống dền đỏ lá tròn thân lá màu tía rất đẹp dạng lá tròn.

Chiều cao: 20-25 cm.

Thu hoạch sau 25-30 ngày gieo.