Hạt giống Đậu rồng cao sản

20.000 10.000

Hạt giống Đậu rồng cao sản

– Hạt giống sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt

– Trái màu xanh, thuôn dài, đặc ruột ăn rất ngon

– Trọng lượng: 10gr