Hạt Giống Đậu Đũa Hạt Đen

14.000 10.500

Hạt giống đậu đũa hạt đen có trái dài 60 – 65 cm

Thu hoạch từ 50 – 55 ngày gieo.

Quy cách: gói 10g