Hạt giống củ cải đỏ tròn

20.000 15.000

Hạt giống củ cải đỏ tròn với khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, kháng bệnh tốt cho năng suất cùng độ đồng đều cao.

Trọng lượng: 5gr