Hạt giống Chùm ngây

20.000 15.000

– Hạt giống chọn lọc có độ nảy mầm cao

– Cây lên đều, kháng sâu bệnh rất tốt

– Năng suất, chất lượng đảm bảo an toàn

– Quy cách: Gói 1g