Hạt giống cải thìa cao sản

13.000 10.000

Hạt giống cải thìa cao sản sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều.

Thời vụ: trồng quanh năm, chủ yếu vào vụ thu đông và hè thu ở miền bắc.