Hạt giống Cải ngọt ăn bông (Cải ngồng)

16.667 12.000

Hạt giống Cải ngọt ăn bông

– Sinh trưởng nhanh kháng bệnh tốt, trồng quanh năm. Thân to đẹp lá xanh mướt, không xơ.

– Thu hoạch: 25-30 ngày sau trồng.