Hạt giống Cải đuôi phụng

13.300 10.000

Hạt giống cải đuôi phụng là loại cây ngắn ngày dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu Việt Nam

Thích hợp trồng quanh năm.