Hạt giống cải bẹ xanh non

13.000 10.000

Hạt giống cải bẹ xanh non thích hợp trồng quanh năm.

Dễ thích nghi được với các điều kiện khí hậu.