Hạt giống cải bẹ trắng lá vàng

13.000 10.000

Hạt giống cải bẹ trắng lá vàng trồng được quanh năm, chiều cao cây 35 – 40 cm.

Thu hoạch 35 – 40 ngày sau gieo và 30 – 35 ngày sau cấy.