Hạt giống bầu dài

20.000 15.000

Hạt giống bầu dài dạng trái suông thẳng, dài 28-30cm, màu xanh bóng, trái chắc, vận chuyển xa tốt.

Trọng lượng: 1gr