Hạt giống bắp cải lai F1

16.667 12.500

Hạt giống bắp cải lai F1 nảy mầm nhanh và đều. Sinh trưởng phát triển và kháng bệnh tốt

Trọng lượng bắp từ 1.8 – 2 kg.

Trọng lượng: 0.3g