Hạt giống Bạc Hà Âu

33.333 25.000

Hạt giống Bạc Hà Âu

Mật độ trồng : 40-50g hạt/ 1000m2

Thu Hoạch: 85-90 ngày sau trồng.

Trọng lượng: 0.2gr