Cúc Mâm Xôi

1.118.000 860.000

Cúc mâm xôi có tên khoa học là Chrysanthemum morifolium

Họ thực vật: Asteraceae

Thời gian hoa nở đến khi tàn trung bình khoảng 1 – 1,5 tháng