Cưa cắt cành điều chỉnh được chiều dài

1.884.000

Cưa cắt cành trên cao, cán dài 3m được làm bằng kim loại, có thể điều chỉnh được chiều dài.