Chậu Trứng Trắng GX 20 40x40x40cm

734.500 565.000

Chậu trứng trắng GX 20 dễ dàng vệ sinh nên chậu luôn sáng bóng.

Chậu giúp điều hòa lượng nước đảm bảo cây không bị ngập úng hay thiếu nước.