Chậu Trứng Họa Tiết Hình Học GX 20 40x40x40cm

734.500 565.000

Chậu trứng họa tiết hình học GX 20 được làm từ bê tông tươi có độ bền cao

Sử dụng chậu giúp điều hòa lượng nước đảm bảo cây xanh tốt.