Chậu Trứng Caro Vuông GX 20 30x30x30cm

500.000 385.000

Chậu trứng caro vuông GX 20 chịu tác động bởi thời tiết và dễ dàng vệ sinh nên chậu luôn sáng bóng.