Chậu Đá Mài Vuông Cao

Chậu đá mài vuông cao với thiết kế hiện đại giúp tôn dáng cây.

Có thể dùng trồng các loại cây như lưỡi hổ, vạn niên thành, ngũ gia bì,…

Danh mục: