Chậu Đá Mài Tròn

Chậu đá mài tròn với thiết kế hiện đại giúp tôn dáng cây, phù hợp với mọi không gian.

Có thể trồng các loại cây như lưỡi hổ, vạn niên thành, ngũ gia bì,…

Danh mục: