Chậu Đá Mài Tròn Trụ

Chậu đá mài tròn trụ giúp tiết kiệm diện tích đặt chậu.

Dễ dàng vệ sinh mà không xuống sắc hay cũ kỹ sau một thời gian dài sử dụng.

Danh mục: