Chậu Cây Lan Ý Siêu Bông

325.000 250.000

Cây Lan Ý Siêu Bông có tác dụng giúp điều hoà và hấp thụ những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà.