Cây Trầu Bà Leo Cột

1.508.000 1.160.000

Tên gọi: Trầu bà hoàng kim, hoàng tâm diệp,…

Tên khoa học: Epipremnum aureum