Cây Phát Tài Thịnh Vượng Để Sàn

1.300.000 1.000.000

Tên gọi: phát tài núi 1 thân, phất dụ rồng, đại lộc,…

Tên khoa học: Dracaena Draco L

Chiều cao: 1m – 1,6m