Cây Phát Tài Khúc

728.000 560.000

Tên gọi: cây phát tài khúc, thiết mộc lan,…

Tên khoa học: Dracaena fragrans