Cây Phát Tài Khúc Để Sàn

1.488.500 1.145.000

Tên gọi: cây phát tài khúc, thiết mộc lan,…

Tên khoa học: Dracaena fragrans