Cây Ngũ Gia Bì

728.000 560.000

Tên gọi: ngũ gia bì, thích gia bì, xuyên gia bì,…

Tên khoa học: Araliaceae