Cây Lưỡi Hổ

260.000 200.000

Cây lưỡi hổ vừa mang lại giá trị thẩm mỹ, vừa có tác dụng chữa bệnh nữa, rất cần thiết cho mỗi gia đình.