Cây Kim Ngân Lượng

1.027.000 790.000

Tên gọi: kim ngân lượng, châu sa kim, bách lượng kim, đại la tán,…

Tên khoa học: Ardisia Crenata

Chiều cao: từ 1m – 2m