Cây Kim Ngân Bính

1.508.000 1.160.000

Tên khoa học: Pachira Aquatica

Chiều cao: 30cm – 2m

Cây kim ngân có thể trồng trong chậu đất và môi trường thủy sinh.