Cây Kim Ngân Bính To

585.000 450.000

Tên khoa học: Pachira Aquatica

Chiều cao: 30cm – 2m

Cây kim ngân sống trong môi trường đất và cả thủy sinh.