Cây Kim Ngân 1 Thân

520.000 400.000

Tên khoa học: Pachira Aquatica

Chiều cao: 30cm – 2m

Cây kim ngân có thể trồng trong đất và môi trường thủy sinh.