Cây Hồng Môn Mini Để Bàn

Cây hồng môn mini để bàn hay môn hồng, vĩ hoa tròn, buồm đỏ,…

Loài cây này giúp điều hòa và hấp thu những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà.