Cây Đuôi Phụng Lá Nhún

325.000 250.000

Tên gọi: đuôi phụng, huỳnh tinh cảnh, cầu nguyện, dong vằn,…

Tên khoa học: Calathea lancifolia

Chiều cao: trung bình từ 25 – 70cm