Cây Dong Táo

390.000 300.000

Tên gọi: cây dong lá tròn, dong táo lá tròn,…

Tên khoa học: Calathea Fasciata