Cây Đế Vương Xanh

585.000 450.000

Chậu cây đế vương xanh thuộc một loài cây trầu bá đế vương.

Thích hợp làm cây cảnh phong thủy cho người Mệnh Mộc và Mệnh Hỏa.