Cây Đế Vương Cẩm Thạch

260.000 200.000

Tên gọi: cây trầu bà, cây đế vương cẩm thạch, cây đế vương,…

Tên khoa học:  Philodendro erubescens

Chiều cao: từ 30cm – 50cm