Cây Cau Nhật

715.000 550.000

Cây cau nhật có tên thường gọi: cây cau nhật, cau kiểng vàng

Tên khoa học: Chryslidocarpus lutesceu

Họ thực vật: Arecaceae