Cây Cau Hawai

585.000 450.000

Cây cau Hawai có tên gọi khác là Cau Thái, Cau Lụa

Tên khoa học: Dypsis lutescens

Họ thực vật: Arecaceae

Chiều cao cây 0,95 – 1,2 m.